הדרישות יתבססו על מפרט של משרד הביטחון, שפורסם היום וקובע חובת גידור של אתרי בנייה ונוכחות קבועה של מנהל עבודה. בקו לעובד קראו להטיל סנקציות כבדות על מי שיפר את ההנחיות 22:28 18 נובמבר 2018