מעמדו של נבן ספאחיה מתערער, האוהדים מתחילים לאבד סבלנות וההנהלה שותקת. את ההחלטות החשובות באמת לא מקבל המאמן בפסקי הזמן אלא המנהלים במשרדים, אבל המציאות 09:28 13 נובמבר 2018