עם NewsHub קבלו חדשות ועדכונים בזמן אמת על הנושאים הכי חמים. התקינו עכשיו.

למ"ס: שיעור האבטלה ביולי עלה ל- 4.2%

12:34 26 אוגוסט 2018
14 0
למ"ס: שיעור האבטלה ביולי עלה ל- 4.2%

עליה ראשונה מאז נובמבר: שיעור הבלתי מועסקים מתוך המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עמד בחודש יולי על 4.2%, לעומת 4.0% ביוני. כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המתפרסמים היום (א'). העליה האחרונה בשיעור האבטלה נרשמה בחודש נובמבר 2017, בו שיעור הבלתי מועסקים עמד על 4.3%.

מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע ביולי 2018 ל-4.067 מיליון נפש, מהם 3.898 מיליון מועסקים וכ-169 אלף בלתי מועסקים. בקרב המועסקים, כ-2.031 מיליון היו גברים ו-1.868 מיליון היו נשים.

אחוז הגברים בני 15 ומעלה הבלתי מועסקים עלה ל-4.1% (לעומת 4.0% ביוני), ואחוז הנשים בנות 15 ומעלה הבלתי מועסקות עלה ל-4.2% (לעומת 3.9% ביוני). אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 ירד בחודש זה ל-3.4% (לעומת 3.6% ביוני).

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע ל-63.9% (ללא שינוי לעומת יוני). אחוז זה בקרב הגברים בני 15 ומעלה ירד ל-67.9% (לעומת 68.1% ביוני), ואילו בקרב הנשים בנות 15 ומעלה אחוז זה עלה ל-60.0% (לעומת 59.9% ביוני).

מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף מלא (35 שעות ויותר בשבוע) בדרך כלל, ירד ב-0.8% לעומת יוני 2018 (ירידה של 24 אלף מועסקים), ואילו מספרם של המועסקים שעובדים בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות בשבוע) בדרך כלל, עלה ב-2.3% לעומת יוני 2018 (תוספת של כ-19 אלף מועסקים). אחוז המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים ירד ל-77.6% (לעומת 78.1% ביוני).

שיעור התעסוקה (המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה ירד ל-61.2% ביולי 2018 (לעומת 61.4% ביוני). בקרב בני 64-25 שיעור התעסוקה ירד ל-77.7% (לעומת 77.8% ביוני).

מקור: ynet.co.il

שתף ברשתות חברתיות:

תגובות - 0