בוחנים התייעלות כלכלית בקופות החולים

11:00 18 דצמבר 2013

36 0

בוחנים התייעלות כלכלית בקופות החולים

משרדי האוצר והבריאות התייחסו לדו"ח בנק ישראל בעניין מערכת הבריאות הציבורית, "מאפשרים אופק תכנוני וודאות תקציבית לקופות החולים".

במשרדים מדגישים כי הגרעונות הנוכחיים במערכת נוצרו בראש ובראשונה כתוצאה מעלייה חדה בהוצאות השכר במערכת, שנגרמה, בין היתר, מהרחבת תכניות הביטוחים המשלימים של קופות החולים (השב"נים) והגידול בשיעור המבוטחים בביטוחים הפרטיים ובתי החולים הפרטיים וביתר שאת הפעילות של הגורמים הציבוריים במערכת הפרטית.

עוד הוסיפו כי במהלך הסיכום התקציבי לשנים 2014-2016 למערכת הבריאות, עדכנה הממשלה את מנגנוני התקצוב של קופות החולים, כך שבסיס התקציב יגדל באופן מדורג בלמעלה ממיליארד ש"ח, באמצעות תיקון מדד יוקר הבריאות והמקדם הדמוגרפי, "עדכון מדדים אלו בבסיס התקציב בראיה רב שנתית, נועדו לאפשר אופק תכנוני וודאות תקציבית לקופות החולים. עדכונים אלה מצטרפים לתוספת שנתית של 300 מיליון ש"ח להרחבת סל שירותי בריאות ולהגדלת ההשקעות ברפואה מונעת".

מקור: inn.co.il

לדף קטגוריה

Loading...