דוח יותר מ-50% סובלים מעודף משקל

02:28 26 נובמבר 2013

70 0

דוח יותר מ-50% סובלים מעודף משקל

מסמך של משרד הבריאות העוסק באי-שוויון במערכת הבריאות מתאר את תמונת המצב בתחום הפערים. על פי הדוח, גברים חיים 79.9 שנים בממוצע ונשים 83.6. כמו כן, בעשור האחרון חלה עלייה משמעותית בתחלואה בסוכרת בישראל

מהדוח עולה תמונת מצב מדאיגה שלפיה למעלה ממחצית האוכלוסייה בישראל סובלת מעודף משקל או השמנת יתר. עודף משקל והשמנת יתר נמצאו קשורים יותר לגברים מבוגרים, דתיים מאוד על פי הגדרה עצמית, אלמנים, השתייכות למגזר הערבי, מחוז מגורים אחר מתל-אביב, קושי כלכלי, עישון סיגריות בעבר ומצב בריאות גרוע.

לעומת זאת, אחרים שדיווחו על עצמם כרווקים, בעלי השכלה גבוהה, מעשנים כיום סיגריות, עוסקים בפעילות גופניות בשעות הפנאי ואכילה סדירה של ארוחת בוקר - נמצאו קשורים בהסתברות נמוכה להשמנת יתר.

בדוח נסקרו גם מספר מחלות כרוניות שונות, ועל פי הנתונים נראה כי בעשור האחרון חלה עלייה משמעותית בתחלואה בסוכרת בישראל - במיוחד בגילאים המבוגרים. על פי סקרי בריאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בין שנת 2000 ל- 2009 נרשמה עלייה של 60% בקרב בני 75 ומעלה. קבוצות סיכון מיוחדות שניתן לזהות על פי נתוני הסקר הן נשים ערביות, יהודים יוצאי צפון אפריקה, תושבי מחוזות הצפון והדרום - ואלה שאינם משתייכים לכוח העבודה.

נתון מעניין נוסף שעולה מהסקר ומבוסס על דיווח עצמי של המרואיינים מצביע על כך שככל שרמת ההשכלה יורדת - כך עולה שיעור התחלואה בסוכרת. עוד ניתן לראות, כי ובעלי השכלה של 0-8 שנות לימוד מהווים קבוצת סיכון ייחודית מבחינת התחלואה.

במסמך שפרסם משרד הבריאות מסווגות גם קבוצות סיכון מיוחדות למחלות לב שאותן ניתן לזהות על פי הנתונים: יהודים (גברים ונשים), ובקרבם ילידי אירופה-אמריקה ובמיוחד יוצאי ברית המועצות לשעבר, תושבי מחוז הצפון (גברים) והדרום (גברים ונשים), ואלה שאינם שייכים לכוח העבודה. הנתונים על פי רמת ההשכלה אינם עקביים.

מקור: mako.co.il

לדף קטגוריה

Loading...