דוח: עלייה מדאיגה במספר הנדבקים ב-HIV בישראל

15:20 28 נובמבר 2013

76 0

דוח: עלייה מדאיגה במספר הנדבקים ב-HIV בישראל

נתונים שמפרסם היום משרד הבריאות על היקף ההידבקות והתחלואה בנגיף בישראל - מציירים תמונה מדאיגה למדי. אחד הנתונים הבולטים בדוח המקיף הוא שיעור הידבקות גבוה בקרב הומוסקסואלים כתוצאה מקיום יחסי מין לא מוגנים. עורך הדוח: "פועלים בהצלחה לצמצום התופעה"

על פי הדוח, המתבסס על הדיווחים שמאגר הנתונים של לשכות הבריאות, קופות החולים ומרכזי האיידס, התגלו בישראל מאז שנת 1981 ועד אשתקד 7,517 מקרים חדשים של הידבקות בנגיף. 62.84% מתוכם הם גברים, בעוד ששיעור הנדבקות בנגיף היה נמוך יחסית ועמד על 35.41%.

בשנת 2012 דווח על 487 מקרים חדשים של המחלה. מדובר בעלייה של 7.5% בהשוואה לשנה הקודמת, ובזינוק של 58% בהשוואה לשנת 2003, שבה נרשם מספר הדיווחים הנמוך ביותר.

מהתפלגות נסיבות ההידבקות ב-HIV לאורך אותן שנים עולה, כי 829 בני אדם נושאים את הנגיף כתוצאה משימוש בסמים, כאשר 208 מתוכם פיתחו את המחלה. הידבקות בנגיף כתוצאה מקיום לא מוגן של יחסי מין נרשמה בקרב 102 בני אדם לאורך אותן שנים, כשרק 26 מתוכם אובחנו לאחר מכן כחולים במחלה.

בנוסף, מובאת הדוח התייחסות לאזרחים הזרים שהגיעו לישראל ממדינות שבהן מוכר הנגיף כמגיפה. לפחות 2,371 מהם אובחנו בישראל כמי שנושאים את הנגיף, כשרק 612 מהם חוו התפרצות של מחלת האיידס.51 בני אדם אחרים הנושאים את הנגיף, נדבקו בו כתוצאה ממנת דם נגועה שקיבלו במסגרת טיפול רפואי לבעיית דם כרונית שממנה הם סובלים, ו-184 מקרים של הידבקות בנגיף יוחסו למצב שבו אם הדביקה את תינוקה.

חרף מאמציהן של רשויות הבריאות בישראל לעידוד השימוש באמצעי מניעה, נרשמה אשתקד עליה במספר הגברים הנושאים את הנגיף, כשלפחות שליש מהם הומוסקסואלים. על פי הנתונים, כ-38% מתוך כלל הנשאים החיים בישראל עד סוף שנת 2012 הם גברים המקיימים יחסי מין עם גברים. אלה היוו נכון לאותה שנה 42.8% ממספר הגברים הנשאים החדשים שהתגלו באותה שנה לבדה.

"לצד הדאגה מהנתונים, אנו פועלים לצמצום התפשטות הנגיף בקרב אוכלוסיות הסיכון", אמר מנהל המחלקה לשחפת ואיידס במשרד הבריאות, ד"ר דניאל שם טוב, שערך את הדוח. "במקרים המיוחדים שבהם נדרשת פעולה אקטיבית מעבר להסברה, אנו גם מעניקים תמיכה לוגיסטית ופסיכו-סוציאלית מגוונת לפרטים הרלוונטיים. במהלך השנה פעלנו בשיתוף שלוש העמותות המרכזיות הפועלות בקהילה הגאה בישראל, לגיבוש אסטרטגיות חדישות לצמצום מספר הנדבקים החדשים בנגיף. בקרב אוכלוסיית הנרקומנים אנו מפעילים זה מספר שנים תכנית לחלוקת מחטים ומזרקים סטריליים, ולשמחתנו הנתונים מראים כי המאמצים נושאים פרי".

מקור: mako.co.il

לדף קטגוריה

Loading...