חדשות

09:52 1 דצמבר 2013

52 0

חדשות

המפקח על המחירים במשרד הבריאות, רו"ח יאיר אסרף, הודיע היום כי המחירים המרביים לצרכן של תרופות המרשם ירדו ב-1 בדצמבר בשיעור ממוצע של 5.6%.

לירידה זו תרמו בין היתר, שינויים בשערי המטבעות בשילוב עם ירידות מחירים במדינות מהן מצוטטים מחירי התרופות.

המגמה נשמרה על אף השינוי במס ערך מוסף שעלה השנה ב- 1% ועל אף מגמות עלית מחירים במדדים השונים במשק.

ירידה זו מחזקת מגמה של הוזלת מחירי תרופות המרשם בשנים האחרונות. שיעור הירידה המצטבר במחירי תרופות המרשם בארבע השנים האחרונות היה גבוה מ- 33%.

שרת הבריאות, חה"כ יעל גרמן, בירכה על המשך מגמת ההפחתה של מחירי תרופות המרשם והדגישה את חשיבות הפיקוח וקביעת מחירים מרביים במטרה להגן על ציבור החולים, הנזקק לתרופות אלו. "הפחתה זו עולה בקנה אחד עם מדיניות המשרד לחיזוק שירותי הבריאות והנגשתם לאזרחי ישראל".

מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' רוני גמזו, הדגיש את מורכבות הליך קביעת המחירים ומגמת ההפחתה בשנים האחרונות, כל זאת תוך שמירה על איכות, זמינות והיצע התכשירים הרפואיים.

פרופ' גמזו הוסיף, כי המשרד ימשיך ביתר שאת בפעילות האסדרה הרפואית והכלכלית של משק הבריאות בישראל לטובת כלל המערכת ולקוחותיה.

מקור: inn.co.il

לדף קטגוריה

Loading...