לבקשת המדינה, בג"ץ ידון בהרכב מורחב בפסק הדין שפסל החזקה של גופות מחבלים

18:30 19 פברואר 2018

10 1

לבקשת המדינה, בג"ץ ידון בהרכב מורחב בפסק הדין שפסל החזקה של גופות מחבלים

נשיאת העליון חיות אישרה את בקשת המדינה לדיון בהרכב של שבעה שופטים. בפסק הדין שניתן לפני חודשיים נקבע כי למדינה אין סמכות להחזיק גופות מחבלים בלי חוק שמסדיר זאת

נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות קיבלה את בקשת המדינה לקיים דיון נוסף בהרכב מורחב של שבעה שופטים בפסק הדין שאסר על החזקת גופות מחבלים לצרכי משא ומתן.

פסק הדין ניתן לפני כחודשיים ברוב של שני שופטים נגד אחד, וקבע כי למדינה אין סמכות להחזיק גופות מחבלים בלי שיחוקק חוק ספציפי ומפורש המתיר לה לעשות כן. לפי החלטת הנשיאה, הדיון הנוסף ייקבע בחודש יוני השנה וידון בפני הרכב של שבעה שופטים בראשותה.

בדצמבר הקציב בית המשפט למדינה שישה חודשים כדי לחוקק חוק בנושא, וקבע כי אם לא יחוקק חוק עד למועד זה, גופות המחבלים יוחזרו למשפחותיהם. לאחר שניתן פסק הדין הבהירו שרי הקבינט המדיני-ביטחוני שגופות המחבלים לא יוחזרו ושהעקרונות המפורטים בדעת הרוב של השופטים אינם מקובלים עליהם. בנוסף, הקבינט החליט לא לקדם הליכי חקיקה שיאפשרו למדינה להחזיק את הגופות, עד לקבלת תשובה מבית המשפט באשר לקיום דיון נוסף.

מקור: haaretz.co.il

לדף קטגוריה

Loading...