������ ��� ������

09:54 25 דצמבר 2013

58 0

���� ������ ������ ����� �� ����� �� ����� ����� �� �� �����, �� ����� ������� ������ ������ ����� �� ����� ����� ���� ���� ����� ���������. �����, ����� �', ������ ����� ���� �� ��� ������� ����� ���� ������, ����� �����. ��� ��, ���� ������ ������� ����� ����� ������ �������.

������ ������� ������� ����� ���� ������ ���� �� ������ ����� ����� ���. ��� �� ��� ��� ���������, ���� ������ ���������� ������ ������� ����� ����� – ���� ������� ����� ������. �����, ����� ������, ���� �� ����� ������� �������� ����� ���� �� ���� �� ����� ���� ������� �����. ��� ������� ���� ���� ��� ������ "����� ����� ��� �������, ��� ����� ������".

��� �� ����� ����� ������� ������� �� ����� ������ ������� ������� ����������, ���� ��� ������ ��� ������ �� �����, ���� �� ����� �'. ����� ����� ������ ������� �� ������ ��� ��� ������� ������� ��������, ������� ���� ���� ������� ������. ��� ������ ����� �� ���� �����, ���� �� ������ ���� �� ���� ��� �� �������. ���� ���� �� ��' ������, ���� ����� ������ ����� ������ �������, ���� ����� �� ����� �������. "����� ����� ������ ������� �� ���������� ����� ����� �������, ���� ������ ������, ���� �� �� ������� ������� �� ����� ��� ���� ����: ���� ����, ����� ���� ���� ����" ���� ��� ������� ���� ��� ������ �������.

��� ��, ����� ����� ������ ������ �������� ����� ����� ����� �� ������ ������� ������� �������, ����� ���� ����� ���� ���, ��� ����� ���� ���� ����� ����, ��� ����� ����� ���� ���� �������� �����, ��� ����� ������� ��� ����� ����� ����� ����� ������, ������ ����� ���� ����� ����� ������ ������ ������ ������� ����� ����� �����.

�� ����� ����� �� ����� ������� ����� ������ ������, "������� ������ – ������ �����", ����� ������ ����� ����� ����� ������ ������ ������ �� ������ ������� ����� �������� ����. "������ �� ������ �� �� ����� �� ����� ���� �����" ��� ����. �� ��� ����� �� ���� ������ ������ �� ����� �����, ���� ���� ������ �� ���� ����� ������ �������� ����� �������. "���� ����� ��� ������ ����"� ���� ����� ���� ������� �������" ��� ����.

מקור: ashdod4u.com

לדף קטגוריה

Loading...