������� ����� ���� �����

14:01 8 דצמבר 2013

53 0

���� �����, ��� ������ ��� ����, ����� ���� ��� ����� ������. ����� ����� ����� ����� (����������) ����� ����� �� ���� ������, ������ ���� ����, �������� ����� ������. ���� ������� ��� ���� ����� ���� ����� ����� �����, �� �� ����� �� ����� ���� ������ ����� ��� ����, ������ ����� �������� ����� ������� ������.

���� ������ ��� ���� �� ������-����� ������ �����, ����� ������� ���, ���� ��� ���� ������� ������ ����, ����� ���� ���� ��������� ��� ���� ����� ������, ����� ����� ����� ������ ����� ����, ��� ����, ���: ���� ������� �� ���� ����� ������� ������� �� ������� �����.

�� ����� ����� �� ����� �� ���� ����� ������ ��� �� ���� ����� ����� ���� ������ ����, �� ���� ���� ����� ����� ���� ������, ������ �� ����� ����� ���� ���. ������ ���� �� ����� ��� ����� ������. �����, �� ���� ����� ��� �� ��� �'��' ���, �� ���� ����� ����� ����� ������ ��� ���� ������� ������ ���� ���� ����.

���� ����� ����� ����� ������� ����� ����� ��� �����. �� ���� ���� ���� ����� ����� ���� �� �� ������ ������� ������ ��������� - ����� ������ ������ �������, ������, ���� ���� ����, ��� ���� ������� ���� ������� ������� ����� �����. ���� ��� ������ ��� ����� �� ����� ����� ���� ���� ����� �������: �������, ����� ������� �� ����� ������� ���� ����� �� ���� ����� ��� ����, ����� ������ ���� ���� ������, ����� ��� ����� ��� ������. ��� �� ����� ����� ���� ����� ���� ����� ��� �����, �� ��� �� ��� ����� ���. ������, ������ ������� ����� �� ����� ������ �� ������� ��� ������, ���� ��������� ��������. ��� ������ ��� ���� ��� ����� ����� ����� ���� �� �� ������ ��� ���� �����, ������ ������ ������ �� ������ ��� ���� ����� �� �� ����� ��� �� �� �� �� ����� ������.

מקור: ashdod4u.com

לדף קטגוריה

Loading...