ynet גרמן לפרקליט המדינה: טפל בפרשת איכילוב

15:51 17 דצמבר 2013

58 0

ynet גרמן לפרקליט המדינה: טפל בפרשת איכילוב

פרשת הרופאים מאיכילוב שדרשו עשרות אלפי שקלים עבור טיפולי ב"תיירי מרפא": משרד הבריאות פנה לפרקליט המדינה שי ניצן בעקבות תחקיר התוכנית "עובדה" בערוץ 2 וביקש את התערבותו במישור המתאים, כולל חקירת משטרה. את הפנייה ביצעה היועצת המשפטית של המשרד, עו"ד מירה היבנר-הראל, לבקשת השרה יעל גרמן.

הבכירים - פרופ' צבי רם, פרופ' שלומי קונסטנטיני וד"ר יוסי פז - אשר תועדו מבקשים את הכסף מתחקירנית התוכנית שהתחזתה לסוכנת תיירות מרפא.

בפנייתה לפרקליט המדינה כתבה עו"ד היבנר-הראל שהתחקירנית הציגה לרופאים תיאורי מקרה פיקטיביים של תיירי מרפא פוטנציאליים מחו"ל, וקיבלה מהם לכאורה "הצעת מחיר" שבחלקה משקפת תמורה אישית לרופאים, ואולי אף לאנשי צוות נוספים, מעבר לתשלום המועבר לבית החולים.

לדבריה, איכילוב הוא בית חולים עירוני-ממשלתי שלפי הדין אין הוא - או רופאים המועסקים בו - יכולים להציע שירותים בתוספת תשלום.

"לצערנו הכתבה אינה משאירה מקום רב לספק בדבר טיבם של חילופי הדברים", כתבה עו"ד היבנר-הראל. "נוכח הדברים, דומני כי מתחייב תיאום בדרגי הפרקליטות ומשרד הבריאות,

ביחס לאפיקי הפעולה הנדרשים, בכל מישור מתאים, לרבות פתיחה בחקירה משטרתית ככל שתראו לנכון".

השרה גרמן הבהירה: "יש לטפל בנושא ברמה האישית וברמה המערכתית. ברמה האישית יש לעשות הכול כדי למגר כל גילוי של 'רפואה שחורה' במערכת הבריאות. ברמה המערכתית, כל נושא תיירות המרפא נדרש לטיפול, הסדרה וקביעת כללים מנחים שישמרו על טובת הציבור. זאת עושה הוועדה הציבורית היושבת על המדוכה ולומדת את הנושא ברצינות כבר כמה חודשים. ככל שהתחקיר שנעשה הינו מטלטל, הרי שיש לברר את העובדות בטרם קבלת החלטות".

בהמשך למכתב ששלח הבוקר פרופ' ברבש לעובדיו, ובו הבהיר כי אין מנוס מהשעיית שלושת הרופאים הבכירים, הוא פנה גם לאבי פרץ, סמנכ"ל משאבי אנוש בעיריית תל אביב, וביקש לפתוח בחקירה משמעתית ובהליכי השעיה דחופה נגדם.

מקור: ynet.co.il

לדף קטגוריה

Loading...