ynet נוצרים בארץ: מובילים בבגרות, רק 2.2 ילדים

16:50 24 דצמבר 2013

45 0

ynet נוצרים בארץ: מובילים בבגרות, רק 2.2 ילדים

כ-161 אלף נוצרים מתגוררים בישראל - כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) המתפרסמים היום (ג') לרגל חג המולד. 79.8% מהם מוגדרים נוצרים ערבים והיתר נוצרים אשר עלו לארץ עם בני משפחותיהם בגל העלייה ממדינות ברית המועצות לשעבר או אזרחי מדינות זרות שחיים או עובדים בישראל.

מהנתונים עולה כי 84% מהנוצרים הערבים גרים בצפון הארץ, כולל אזור חיפה. 9.5% מהם מתגוררים במחוז ירושלים. הנוצרים הלא ערבים מפוזרים בין המחוזות השונים בארץ. כ-38.8% מהם גרים באזור תל-אביב והמרכז ו-34.4% בצפון ובחיפה.

היישובים בעלי האוכלוסייה הנוצרית הגדולה ביותר הם נצרת (22,400), חיפה (14,600), ירושלים (11,900) ושפרעם (9,600). הקהילות הגדולות ביותר של נוצרים שאינם ערבים מרוכזות בשלוש הערים הגדולות – חיפה עם 3,400 נוצרים, תל-אביב 3,100 וירושלים 2,900.

הרכב הגילים של כלל האוכלוסייה הנוצרית שונה מזה של המוסלמית ודומה יותר להרכב הגילים של האוכלוסייה היהודית. שיעור הילדים והנערים שטרם מלאו להם 19 עומד על 29.6%, מעט פחות מאשר אצל היהודים ונמוך בהרבה מזה של המוסלמים. מנגד, שיעור בני 65 ומעלה בקרב כלל הנוצרים עומד על 10.3%, לעומת 12.2% בקרב היהודים ו-3.6% אצל המוסלמים.

הנוצרים גם לא ממהרים להתחתן. הגיל החציוני של החתנים הנוצרים היה 28.9 - כשנה יותר מזה של החתנים היהודים ושל החתנים הדרוזים,

וכשלוש שנים יותר מזה של החתנים המוסלמים. לעומת זאת, הגיל החציוני של הכלות הנוצריות הנישאות לראשונה היה 24.4 - כשנה וחצי פחות מזה של הכלות היהודיות, כשנתיים יותר מזה של הכלות הדרוזיות וכשלוש שנים וחצי יותר מזה של הכלות המוסלמיות.

עוד עולה מהנתונים כי אישה נוצרייה צפויה ללדת במהלך חייה 2.2 ילדים. כיום הנתון הזה הוא הנמוך ביותר בקרב קבוצות הדת השונות במדינה.

ומה עם חינוך? בדיקות לאורך שנים מגלות שלערבים הנוצרים שיעורי ההצלחה הגבוהים ביותר בבחינות הבגרות, הן בהשוואה למוסלמים ולדרוזים והן בהשוואה לכל תלמידי החינוך העברי. ממחזור הלימודים תשע"ב היו זכאים לתעודת בגרות 69% מבין תלמידי כיתות י"ב הנוצרים, בהשוואה ל-50% מבין המוסלמים, 64% מבין הדרוזים ו-61% מבין תלמידי החינוך העברי, כולל אלה שתחת פיקוח חרדי.

מקור: ynet.co.il

לדף קטגוריה

Loading...